I Dress for the Part I Wish I Had

2019

Scroll down

The installation consists of sewn objects and an interactive mirror table. The work deals with self-presentation, which is affected by several external factors - stereotypical and standard expectations in everyday situations as well as in social media. The author approaches the topic on a personal level, involving different parts and rituals of her everyday activities. She creates the tools needed to prepare for different situations. The aim is to recreate the backstage, where these activities usually take place. The work can be divided into different stages, where the objects and tools are gradually approached and complement each other. Through restaging, the author grasps at the boundaries of control and examines how such obsessive compliance affects her.

Supervisors: Mari-Leen Kiipli, Hedi Jaansoo

2019 TASE 19', Estonian Academy of Arts

----

Installatsioon „Valmistun tükiks, mille osa sooviksin olla" koosneb õmmeldud objektidest, interaktiivsest peeglilauast ja helist. Teos tegeleb eneseesitlusega, mida survestavad mitmed välistegurid – stereotüüpsed ja standarditele vastavad ootused nii igapäevastes situatsioonides kui ka sotsiaalmeedias. Autor läheneb teemale isiklikul tasandil, kus kaasab erinevaid osi ja rituaale oma tegevustest. Ta loob tööriistu, mis on vajalikud ettevalmistamiseks situatsioonideks. Soov on taasluua valmisseadmise ruum, kus need tegevused tavapäraselt toimuvad. Teost võib jagada mõtteliselt erinevateks etappideks, kus saab objektidele ja vahenditele läheneda järk-järgult ning üksteist täiendades. Läbi taaslavastuse autor kompab kontrolli piire ja uurib, kuidas selline obsessiivne järgimine mõjutab teda.

Juhendajad: Mari-Leen Kiipli, Hedi Jaansoo

2019 TASE 19', Eesti Kunstiakadeemia

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com