post-gallery.online

2020-...

Scroll down

post-gallery.online is an independent digital art gallery started by Estonian artists Kelli Gedvil and Kristen Rästas in the spring of 2020. The goal of the gallery is to be available in every corner of the world, because the exhibitions do not require a physical space. The art exhibitions are carefully curated according to the possibilities and peculiarities offered by the web environment which gets built from scratch for every new exhibition. Each art exhibition is based on the principle that it covers the entire website with no other references or extraneous information, ensuring the purest and most aesthetic solution possible. post-gallery.online aims to provide contemporary artists a safe space to exhibit their work and to find solutions on how to bring their physical or not-so-physical artworks naturally to a digital environment.

2020 pHoNe bAd, bOOk gOOd. Kelli Gedvil and Kristen Rästas

2020 Demiurgic meltdown. Egle Ehtjen

2020 The Lingering Unknown. Hanna-Liisa Lavonen

2020 The video premiere of Stranger to the Trees. Kat Austen

www.post-gallery.online/past

----

post-gallery.online on iseseisev digitaalne kunstigalerii, mille asutasid eesti kunstnikud Kelli Gedvil ja Kristen Rästas 2020. aasta kevadel. Galerii eesmärk on olla igas maailmanurgas kättesaadav, seda seetõttu, et galerii ei vaja füüsilist ruumi, kuhu vaataja peaks kohale minema. Kunstinäitused on hoolekalt kureeritud vastavalt nullist loodud veebikeskkonna pakutavatele võimalustele ning omapäradele. Iga kunstinäitus põhineb põhimõttel, et see hõlmab kogu veebisaidi ilma muude viidete või kõrvalise teabeta, tagades võimalikult puhta ja esteetilise lahenduse. Post-Gallery.online eesmärk on pakkuda kaasaegsetele kunstnikele turvalist ruumi oma tööde eksponeerimiseks ja leida lahendusi, kuidas loomulikult viia füüsilised või mitte nii füüsilised kunstiteosed digitaalsesse keskkonda.

2020 pHoNe bAd, bOOk gOOd. Kelli Gedvil ja Kristen Rästas

2020 Demiurgic meltdown. Egle Ehtjen

2020 The Lingering Unknown. Hanna-Liisa Lavonen

2020 Video linastus Stranger to the Trees. Kat Austen

www.post-gallery.online/past