Robin Ellis Meta

2017 – ...

Scroll down

Robin Ellis Meta is a fictional Estonian artist created by Kelli Gedvil, Kristen Rästas, and Anu Lehis. Firstly, Robin began experimenting with art-critical photographic documentary in social media, which was followed by solo exhibitions in physical spaces.

The press release text of "U+1F6AE": Robin Ellis Meta has obtained BA degree at the Royal Academy of Art The Hague in 2016. The artist has been in their homeland, Estonia, since the beginning of 2017. It is there, that Meta restarted their characteristically critical Instagram documentary photography and vlogging. "U+1F6AE" was born through the research of the exploratory archive materials and publications. The title refers to the “put litter in its place” symbol. Robin Ellis Meta is musing "Your trash is my art".

There were four stainless steel rubbish bins in the room with LED lighting in #0000FF colour, that imitated the screensaver’s background color, and the speakers. Every few minutes, the objects were saying synonymous for the word ‘trash’ ("rubbish", "scum", "garbage" and "rubbish"). The video installation with three projectors was screened on the basement floor. It consisted of three parts: screensaver, error and narrative video blog.

Robin Ellis Meta’s second exhibition titled “New Year, New Me” was held in Antwerp, Belgium. "New Year, New Me" press release: Post-Gallery invites Estonian artist Robin Ellis Meta (born in 1989) for a new solo show “New Year, New Me” to Antwerp, Belgium for the first time. Robin Ellis Meta’s work is influenced by critical Instagram documentary photography and vlogging. “New Year, New Me” is another research of exploratory archive materials and publications. The exhibition’s format deals with topics like cyber- loneliness, creation in the digitalized world and avatar-based virtual identities. Meta expresses the last through finished and unfinished visuals, by creating a correlation that loses all need for a finished end product. Meta’s work is an ongoing site-specific process. Post-Gallery is a nonprofit art space, opened in 2011. The gallery was first located in Tallinn, Estonia, but soon developed into a traveling contemporary art space with no permanent address.

The exhibition space was divided into two. In the first room were photographs printed on a plexiglasses and TV, which was intimidating a broken LCD screen. In the second room, a video was projected on the wall. The video was playing a narrative vlog of the process of the current exhibition.

The artists wanted to separate the personal ego from the art while creating a contemporary artist’s example.

Social media sites: Facebook Instagram www.robinellismeta.com

2018 Robin Ellis Meta "U+1F6AE" with Kristen Rästas and Anu Lehis. Hobusepea gallery. Tallinn, Estonia

2019 Robin Ellis Meta "New Year, New Me" with Kristen Rästas and Anu Lehis. Post-Galleryt. Trampoline gallery. Antwerp, Belgia

----

Robin Ellis Meta on fiktsionaalne eesti kunstnik, kelle taga on Kelli Gedvil, Kristen Rästas ja Anu Lehis. Robin sai esmalt alguse sotsiaalmeedias kunstikriitilise fotodokumentalistika kaudu, millele hiljem järgnes kunstniku isiknäitused füüsilistes ruumides.

„U+1F6AE” pressitekst: Robin Ellis Meta on bakalaureusekraadi omandanud 2016. aastal Haagi Kuninglikus Kunstiakadeemias, Hollandis. Alates 2017. aasta algusest on kunstnik viibinud kodumaal, Eestis, kus sai taaskord alguse Metale iseloomulik Instagrami fotodokumentalistika ja videoblogimine. Tänu selle uurimusliku arhiivmaterjali läbitöötamisele ja avaldamisele on sündinud näitus „U+1F6AE”, mille pealkiri viitab „prahi korrektse paigutamise” sümbolile. Robin Ellis Meta arutleb „Su praht on mu kunst.”

Ruumis oli neli roostevabast terasest prügikasti, kuhu sisse oli paigutatud LED valgustus #0000FF toonis, mis jäljendas screensaver’i taustavärvi, ning kõlarid. Iga paari minuti järel oli kuulda objektidest sünonüüme prügile („trash”, „scum”, „garbage” ja „rubbish”). Keldrikorrusel oli projitseerituda kolme projektoriga videoinstallatsioon. See koosnes kolmest osast: screensaver’ist, errorist ja jutustavast videoblogist.

Robin Ellis Meta teine näitus pealkirjaga „New Year, New Me” toimus Antwerpenis, Belgias. „New Year, New Me” pressitekst: Post-Galerii esitleb Eesti kunstnikku Robin Ellis Metat (sünd. 1989), kes avab esmakordselt isiknäituse „New Year, New Me” Antwerpenis, Belgias. Robin Ellis Meta töödele on omane Instagrami kriitiline dokumentaalfotograafia ja vlogging. „New Year, New Me” on Meta teine uurimus kasutades arhiivimaterjali ja publikatsioone. Näitusel käsitletakse selliseid teemasid nagu küberüksindus, looming digitaalses maailmas ja avataripõhised virtuaalsed identiteedid. Meta väljendab viimast läbi viimistletud ja lõpetamata kujutiste, luues korrelatsiooni, mis kaotab kogu lõpptoote vajaduse. Meta töid iseloomustab kohaspetsiifiline protsessipõhisus. Post-Galerii on 2011. aastal loodud mittetulunduslik galerii. Esmalt asus galerii Tallinnas, kuid on nüüdseks kujunenud ränd kaasaegse kunsti platformiks, millel puudub püsiv aadress.

Näituse ruum oli jagatud kaheks. Esimeses ruumis olid pleksiklaasidele trükitud fotodokumentatsioonid ning video ekraanil, mis imiteeris purunend LCD ekraani. Teises ruumis oli projitseeritud seinal video, miks oli esitatud narratiivses videblogi stiilis ja rääkis tema suhestumist uue keskkonnaga näituse teostamisel.

Kunstnikud soovisid eraldada isikliku ego kunstist, luues kaasaegse kunstniku näidispersooni.

Tema sotsiaalmeedia kontod järgnevatel linkidel - Facebook Instagram www.robinellismeta.com

Robin Ellis Meta „U+1F6AE” koos Kristen Rästase ja Anu Lehisega. Hobusepea galerii, Tallinn

2019 Robin Ellis Meta „New Year, New Me" koos Kristen Rästase ja Anu Lehisega. Post-Gallery. Trampoline gallery. Antwerp, Belgia

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com