Wake Me Up When It's All Over

2023

Scroll down

The co-exhibition of Kelli Gedvili and Kristen Rästas poetically reflects on the introverted urge to find shelter from everyday sensitivities and encapsulate in the digital world. The artists are focused on creating an atmosphere in which they explore the contemporary condition of humans living through one crisis after another..

The artists portray fantasy-based, long-lost and non-existent forms of life and landscapes in which to get lost in. They create symbols inspired by longing and grief, through which new artificial forms of life are born that can change the habitual ways of looking at the past and the way we form memories.

The exhibition includes an array of media – installative sculptures, intimate miniature works, interactive user experience based digital works and virtual reality, all accompanied by atmospheric soundscapes.

Technical support: Ian Simon Märjama

Graphic design: Nathan Tulve

The artists’ gratitude to: Natalia Wójcik, Sten Saarits, Leegi Kiis, Marek Gedvil, Ago Märjama, Johannes Luik, Erko Ever

Remembering Anti Kidron.

Exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia, Federal Government Commissioner for Culture and Media in the program NEUSTART KULTUR Module D – Digital Mediation Formats

2023 Wake Me Up When It's All Over, Draakon Gallery, Estonia

----

Kelli Gedvili ja Kristen Rästase ühisnäitus, mis kajastab igapäevapoeetiliselt maailmatundlikkusest sündinud introvertset tungi kapselduda digitaalsesse maailma. Kunstnikud keskenduvad atmosfääri loomisele, milles nad uurivad hetkelist inimlikku mentaliteeti, mis on seotud ühest kriisist väljumise ja uude sisenemisega.

Näitusel kujutavad kunstnikud loomingulisi fantaasiapõhiseid, ammu kadunuid ja veel olematuid elu- ja maastikuvorme, nendes ära eksimist ning loovad igatsuse ja leina ajendil sümboleid, läbi mille sünnivad uued tehislikud eluvormid. Need muudavad harjumuslikke viise, kuidas juba möödunut vaadelda ning mälupildis talletada.

Näitus koosneb eri meediumites teostest – installatiivsetest skulptuuridest, aga ka intiimsematest miniatuursematest taiestest, interaktiivsetest ja kasutajakogemusele toetuvatest digitaalsetest teostest ja virtuaalreaalsusest, mida kõike saadavad atmosfäärilised helimaastikud.

Tehniline tugi: Ian Simon Märjama

Graafiline disain: Nathan Tulve

Kunstnikud tänavad: Natalia Wójcik, Sten Saarits, Leegi Kiis, Marek Gedvil, Ago Märjama, Johannes Luik, Erko Ever

Mälestades Anti Kidronit

Näitust toetavad: Eesti Kultuurkapital, Federal Government Commissioner for Culture and Media in the program NEUSTART KULTUR Module D – Digital Mediation Formats.

2023 Ärata mind üles, kui kõik on möödas, Draakoni galerii, Tallinn

 

Photos by Roman-Sten Tõnissoo and Kelli Gedvil