CraftsMAN's ArtWORK

2015

Scroll down

The project was intended to study the borders of craft and great art. The topic that spoke to me was why handmade, craft, applied art, and great art is strongly separated off each other. I wanted to create a work in which I use the tools that are both in colour and materials inherent in applied art and the same time to create an installation, which is categorized as a work of contemporary art. For the installation, I prepared crocheted cloths in different sizes and collected differently coloured yarn. While installing I took into account the nature of the room and made room's elements play with work.

----

Projekti eesmärk oli kompida käsitöö ja suure kunsti piire. Mind kõnetas temaatika, miks on käsitöö, oskustöö, tarbekunst ja suur kunst nii kindlalt ära eraldatud. Nii ma soovisin luua teose, kus ma kasutan vahendeid, mis on nii värvuselt kui ka materjalilt pigem omased tarbekunstile, ning luua installatsiooni, mis kategoriseerub pigem kaasaegse kunsti alla. Ma valmistasin installeerimiseks erineva suurusega heegeldatud lappe ja kogusin lõngu. Installeerides arvestasin ma ruumi omapäraga ja panin sealsed ruumi elemendid samuti teosega mängima.

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com

Free Bootstrap Template by uicookies.com